Vakantiepark `t Akkertien

Weerribben Wieden

In de omgeving: 6km

Weerribben Wieden is een mooie streek in het noordwesten van Overijssel. Een streek waar je heerlijk kunt varen, fietsen en wandelen door het prachtige bos, riet, waterlandschappen en pittoreske stadjes zoals Giethoorn en Blokzijl. Het gebied is mede bekend om haar Nationale Park Weerribben- Wieden, het grootste laagveenmoerasgebied van Noordwest-Europa. In dit veelzijdige gebied voelt plant, dier en mens zich thuis.

Het ontstaan van de omgeving is begonnen in de ijstijd. Er ontstond daardoor in Nederland een golvend landschap.  Hierdoor ontstond bij Vollenhove een keileem bult “Het Hoge Land van Vollenhove’’. Tussen Het Hoge Land van Vollenhove en Steenwijk ontstond een gebied als een soepbord en door het leem bleef het water hier instaan. Ophopingen van afgestorven water en moeras planten zorgden voor veenvorming. In de loop van eeuwen ontstond er een veenpakket dat op plaatsen soms drie a viermeter dik was.

Rond de 12de eeuw werd geprobeerd om het veen moeras in “De Wieden” te ontwateren door sloten te graven en zo voor bewoning geschikt te maken.  Toen kwam men tot de ontdekking dat gedroogde veen als brandstof kon dienen. Sinds die tijd werd turfwinning eeuwen lang de belangrijkste handel van dit gebied.

Omgeving

Turf werd in lange sleuven uitgegraven waarbij er steeds een strook werd gehouden om de turfbagger te laten drogen, deze stroken werden legakkers genoemd. Er was een grote vraag naar turf als brandstof en daarom werd er veel turf gewonnen. De trekgaten werden steeds breder en er kon bij storm behoorlijke golfslag ontstaan zelf zoveel dat legakkers compleet werden weggeslagen. Hierdoor ontstonden grote plassen, Genaamd De Wieden. Na twee stormen in de jaren 1775 en 1776 is zelfs het dorp Beulake in de golven verdwenen. De kerk met toren bleef echter staan tot die in 1825 ook door een overstroming verdween.

De turfwinning in de Weerribben kwam pas later op gang. Door de ervaringen in de wieden zijn de mensen wijzer geworden en werden er regels gesteld aan de breedte die legakkers minimaal moesten hebben. Er zijn in De Weerribben ook geen grote plassen ontstaan. Het verveningslandschap is terug te zien in de naam Ribben smalle stroken land waarop de veenbagger werd gedroogd en Weren zijn de uitgeveende delen die weer volliepen met water.  Door deze wateren kun je nu heerlijk varen met kano of boot, en heerlijk genieten van onze natuurgebied en de waterrijke omgeving.

 

Meer In de omgeving